អ័ក្ស

  • Shaft

    នៅក្បែរ

    សម្ភារៈ៖ ៤២ ស៊ីអរ
    បានអនុវត្តទៅផ្លូវដែកស្រាលរថយន្តជាន់ទាបរថភ្លើងល្បឿនលឿនរថភ្លើងគ្រាប់កាំភ្លើងនិងផ្លូវដែកសមត្ថភាពនៃកោរសក់មានច្រើនជាងមួយពាន់បំណែកជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ពិសេសសម្រាប់អតិថិជន។ យើងផ្គត់ផ្គង់ដល់ប៊្លូដាដៀរ (ចិននិងអឺរុប) skoda (ឆែក) រថភ្លើងចិន។