ឧបករណ៍ភេសជ្ជៈ

  • Beverage equipment

    ឧបករណ៍ភេសជ្ជៈ

    ងាយស្រួលប្រើមិនមានបញ្ហាលាងសម្អាតគ្មានបញ្ហាផ្ទុកកាហ្វេម្សៅផលិតកាហ្វេមានស្ថេរភាពជាងនេះ (វិច្ឆិកាក៏អាចធ្វើកាហ្វេល្អឥតខ្ចោះ) ពេលវេលារងចាំខ្លីតម្លៃល្អបំផុត