ស៊ុមបូហ្គី

  • bogie frame

    ស៊ុមប៊ីហ្គី

    បានអនុវត្តទៅផ្លូវដែកពន្លឺរថយន្តជាន់ទាបរថភ្លើងល្បឿនលឿនរថភ្លើងគ្រាប់កាំភ្លើងនិងផ្លូវដែកសមត្ថភាព -100pcs / ឆ្នាំពិសេសសម្រាប់អតិថិជនយើងបានផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន China Railway Group Limited, China sky Rail Group;
    គ្រឿងបរិក្ខារ: តុបង្វិលវិលធំមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ៥- មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីនហ្គែនធ័រដែលនៅសងខាង។ យើងមានរោងចក្រដែលបំពាក់ឧបករណ៍បច្ចេកទេសអ្នកបច្ចេកទេសជំនាញនិងក្រុមជំនាញជាច្រើន។