គម្របបញ្ចប់

  • End cover

    គម្របបញ្ចប់

    សម្ភារៈ: HT250
    បានអនុវត្តទៅផ្លូវដែកស្រាលរថយន្តជាន់ទាបរថភ្លើងល្បឿនលឿនរថភ្លើងនិងគ្រាប់កាំភ្លើងសមត្ថភាពនៃគម្របចុងគឺមានជាងមួយពាន់បំណែកជារៀងរាល់ឆ្នាំ; ពិសេសសំរាប់អតិថិជនយើងបានផ្គត់ផ្គង់អោយប៊្លូដាដៀរ (ចិននិងអឺរុប) skoda (ឆែក) រថភ្លើងចិន។