ព្រុយ

  • Flange

    ព្រុយ

    សម្ភារៈ៖ ៤២ ស៊ីអរ
    ត្រូវបានអនុវត្តទៅផ្លូវដែកស្រាលរថយន្តជាន់ទាបរថភ្លើងល្បឿនលឿនរថភ្លើងគ្រាប់កាំភ្លើងនិងផ្លូវដែកសមត្ថភាពរបស់ផ្លោងមានលើសពីមួយពាន់បំណែកជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ពិសេសសំរាប់អតិថិជនយើងបានផ្គត់ផ្គង់អោយប៊្លូដាដៀរ (ចិននិងអឺរុប) skoda (ឆែក) រថភ្លើងចិន។