រថភ្លើងដឹកទំនិញឆ្លងកាត់លើកដំបូងនឹងឆ្លងកាត់ Bosphorus

អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ែបៃហ្សង់លោក Niyazi Seferov បានមានប្រសាសន៍ថារថភ្លើងផ្លូវដែកចិននឹងក្លាយជារថភ្លើងដឹកទំនិញដំបូងគេដែលនឹងឆ្លងកាត់តាម Bosphorus ។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិថុនា - ១១-២០២០