គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអូស

  • Traction cabinet

    គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអូស

    វិសាលភាពនៃការដាក់ពាក្យ:
    ទូរដាក់ឥវ៉ាន់ (DFBK) ត្រូវបានអនុវត្តលើផ្លូវដែកស្រាលរថយន្តជាន់ទាបរថភ្លើងល្បឿនលឿនរថភ្លើងគ្រាប់កាំភ្លើងនិងផ្លូវដែក សមត្ថភាព -៥០០ ភី / ឆ្នាំ, ពិសេសសម្រាប់អតិថិជន។ យើងផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ហ្វូជី, ស្តេចវេន, ស្កូដា (នៅចិន) ។