ផ្ទះម៉ូតូត្រជាក់ទឹក

  • Water-cooled motor house

    ផ្ទះម៉ូតូត្រជាក់ទឹក

    បានអនុវត្តទៅផ្លូវដែកស្រាលរថយន្តជាន់ទាបរថភ្លើងល្បឿនលឿនរថភ្លើងគ្រាប់កាំភ្លើងនិងផ្លូវដែកផ្ទះម៉ូតូត្រជាក់ទឹកផ្តល់នូវប្រសិទ្ធិភាពត្រជាក់ដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹងសៀគ្វីទឹកត្រជាក់។ សមត្ថភាពនៃផ្ទះម៉ូទ័រត្រជាក់ដោយទឹកគឺ ១៥០០ ភីក្នុងមួយឆ្នាំហើយសមត្ថភាពរបស់ផ្នែកផ្សេងៗនៃម៉ូទ័រអូសគឺលើសពីមួយពាន់បំណែកជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ចំណែកអតិថិជនវិញយើងផ្គត់ផ្គង់អោយប៊្លូដាដៀរ (ចិននិងអឺរុប) skoda (ឆែក) រថភ្លើងចិន។